"") { $result = mysqli_query($spojeni, 'SELECT * FROM lide WHERE session = "' . $session . '"'); if (mysqli_num_rows($result) == 1) { $row = mysqli_fetch_object($result); if ($row->updated >= (time()-3600)) { mysqli_query($spojeni, 'UPDATE lide SET updated = ' . time() . ' WHERE id = ' . $row->id . ''); return $row; } else { static $message = '
Z bezpečnostních důvodů vaše připojení vypršelo, přihlaste se znova

'; } } } } $user_data = ""; $user_data = verify_user($session); if ($akce2 == "webmail") { Mail("teot@seznam.cz", "zprava z BARVINEK.COM", "Toto je automaticky odeslana zprava\nze serveru BARVINEK.COM\n\n\nod:$jmeno\nMesto:$mesto\ntel.:$telefon\nemail:$email\n\n\nTest zpravy:\n\n$zprava"); } ?> Čajovna u Barvínků
nejbližší akce:
$datum ORDER BY datum ASC LIMIT 1"); if (mysqli_num_rows($query) > 0) { $row = mysqli_fetch_object($query); $kdo = $row->kdo; $nazev = $row->nazev; $datum = (date("j. m. Y", $row->datum)); echo ("
"); echo ("$datum, $spojeni->cas
"); echo ("$kdo
$nazev
"); echo ("vstupné: $spojeni->vstupne"); echo ("

"); } ?>
otevírací doba:
10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

pondělí až pátek

Dnes je ' . $den . '
' . Date("d.") . ' ' . $nazevm . ' ' . Date("Y") . '
'); ?>
$datum ORDER BY datum ASC LIMIT 3 OFFSET 1"); for ($i = 0; $i < mysqli_num_rows($query); $i++) { $row = mysqli_fetch_object($query); $kdo = $row->kdo; $nazev = $row->nazev; $datum = (date("j. m. Y", $row->datum)); echo ("$datum, $spojeni->cas
"); echo ("$kdo
$nazev
"); echo ("vstupné: $spojeni->vstupne

"); } // $spoj = mysql_query("SELECT * FROM cajovna WHERE datum > $datum ORDER BY datum ASC LIMIT 1 OFFSET 1"); // $spojeni = mysql_fetch_object($spoj); // $kdo = $spojeni->kdo; // $nazev = $spojeni->nazev; // $datum = (date("j. m. Y", $spojeni->datum)); // ?>*/ ?>
design and developed by teot ©